Seseorang seringkali bermimpi ketika mereka sedang tertidur lena, namun ada sebahagian dari orang-orang telah bermimpi bertemu dengan orang-orang terdekat mereka yang telah meninggal dunia dan ternyata ada makna mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia.

Mengapa kita boleh bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Dan apakah makna disebalik mimpi itu?

Mimpi Bertemu Orang yang Sudah Meninggal, Mungkinkah ada maksud tertentu?

Maksud Disebalik Mimpi Bertemu Orang yang Sudah Meninggal dunia

Ramai orang yang menganggap mimpi hanyalah mainan tidur semata sehingga tidak ada maksud di dalamnya, namun ada sebahagian orang yang percaya bahwa setiap mimpi memiliki maksud dan malah sebagai pertanda adanya hal baik atau buruk. Salah satu mimpi yang dipercaya memiliki maksud tertentu adalah mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia.

Berikut adalah maksudnya: 

1. Sebagai pertanda kerinduan 

Erti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal adalah sebagai pertanda bahawa orang itu sangat merindukan orang yang telah meninggal tersebut seperti orang tua, saudara, dan teman. Setelah bermimpi maka tidak perlu difikirkan sangat dan sebaiknya segera mendoakan orang yang telah meninggal dalam mimpi tersebut agar mendapat ketenangan dan jangan lupa sekali-kali mengunjungi kubur mereka. 

2. Pertanda adanya pesan dari arwah 

Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal berarti bahwa arwah ingin menyampaikan pesan kepadanya kerana semasa hidupnya masih ada urusan yang belum terselesaikan. 

3. Pertanda akan mendapat pertolongan 

Pendapat lainnya mengatakan bahawa bermimpi bertemu dengan orang telah meninggal dunia adalah pertanda akan mendapat pertolongan dari seseorang yang akan menyelesaikan masalah yang dihadapi orang tersebut. 

Namun, ketiga maksud tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya berkembang sebagai mitos yang dipercayai oleh ramai orang. 

Selain mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal, malah ada pula mimpi becakap dengan orang meninggal. Mimpi itu juga sebenarnya mempunyai makna yang tersembunyi di dalamnya iaitu sebagai pertanda bahawa semua yang diusahakan oleh orang tersebut akan sia-sia dan tidak berhasil.

Namun sebagai makhluk yang beriman, sebaiknya tidak langsung percaya dengan pertanda tersebut kerana makna yang terkandung dalam mimpi tersebut merupakan penafsiran dari manusia saja dan belum terbukti kebenarannya. 

Mimpi tersebut dapat mendekati nilai kebenaran jika orang yang bermimpi berperilaku baik dan jujur dalam kehidupannya dan sebelum tidur selalu membersihkan diri terlebih dahulu dan mengambil air wuduk. 

Selanjutnya adalah mimpi tentang anggota keluarga yang telah meninggal seperti datuk-nenek, ayah-ibu, dan adik-kakak. Menurut penelitian spiritual yang telah dilakukan, ternyata banyak orang yang memimpikan anggota keluarganya yang telah meninggal oleh kerana alasan psikologi seperti kerisauan terhadap kehidupan arwah di akhirat dan rasa bersalah yang ditimbulkan oleh kurangnya waktu bersama dengan arwah sewaktu masih hidup. Ada beberapa maksud tentang mimpi bertemu dengan anggota keluarga yang sudah meninggal, diantaranya adalah: 

1. Merindukan arwah 

Anggota keluarga seperti datuk-nenek, ayah-ibu, dan adik-kakak merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan kehidupan seseorang, sehingga wajar bila orang yang telah ditinggal mati oleh keluarganya masih sangat merindukan orang tersebut. Rasa rindu yang besar dapat memicu seseorang untuk memimpikan orang-orang yang telah meninggal tersebut sebagai ubat kerinduan mereka. 

2. Arwah mengharapkan kiriman doa 

Maksud lain adalah arwah mengirimkan pesan kepada anggota keluarganya yang masih hidup untuk mengirimi mereka doa agar mendapat ketenangan di akhirat. Sehingga sebaiknya setelah bermimpi hal tersebut langsung mendoakan arwah yang telah dimimpikan. 

Itulah beberapa maksud mimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang dipercayai oleh sebahagian besar orang dan telah tersebar dalam masyarakat.

Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu penganut Hindu? Kenyataan itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam mahupun penganut Hindu sendiri, malah mungkin bagi penganut agama lain selain dari dua agama itu. Kenapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeza. Mungkinkah Nabi Muhammad adalah Nabi dari kedua agama itu?

Ikuti penjelasannya yang kami kongsikan menerusi myquickinfo bagaimana Rasulullah S.A.W dikatakan merupakan Nabi terakhir yang dinantikan penganut Agama Hindu.

Jika dikatakan bahawa Nabi Muhammad adalah juga nabi dari penganut Yahudi & penganut Kristian, mungkin banyak dari kalangan penganut Islam akan setuju, mengingat dalam Al-Qur’an memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan jika kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat & Injil. 

Rupanya Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir yang Ditunggu Penganut Agama Hindu

Lima kitab awal dari kitab Perjanjian Lama Kristian adalah apa yang oleh umat Yahudi diakui sebagai Torah/Taurat/Pentatouch, iaitu kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan.

Sedangkan 4 kitab awal dari kitab Perjanjian Baru Kristian diakui oleh umat Kristian sebagai kitab Injil, iaitu kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekalipun umat Islam menyatakan bahawa Taurat & Injil yang diturunkan pada nabi Musa & Nabi Isa adalah bukan yang diakui oleh umat Yahudi & Kristian sekarang, atau setidaknya sudah berubah/diubah dari aslinya, banyak para pakar ilmu Kristologi yang menyatakan kalau dalam Taurat & Injil yang diakui umat Yahudi & Kristian sekarang inipun masih terdapat sisa-sisa ramalan kedatangan Nabi Muhammad (sebenarnya sangat menarik untuk menampilkan argumentasi pembuktiannya, tapi hal itu bukan topik utama dari tulisan ini).

Jika umat Islam mempercayai ramalan kedatangan nabi Muhammad dalam kitab Taurat & Injil, bagaimana dengan kitab suci umat Hindu? Mungkinkah Nabi Muhammad Saw adalah seorang Nabi yang kedatangannya sudah diramalkan oleh kitab suci umat Hindu? Itulah yang akan kita bahas di sini.

Sebenarnya dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan bahawa Nabi Muhammad mungkin saja adalah juga seorang Nabi yang ramalan kedatangannya terdapat dalam kitab-kitab suci umat agama lain, diantaranya :

1. Dalam surat Asy-Syu’ara(26) ayat 196 : “Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu”. Jadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur’an juga terdapat wahyu Tuhan

2. Dalam surat Fatir(35) ayat 24 dinyatakan bahawa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan

3. Dalam surat Al-Ahzab(33) ayat 40 dinyatakan bahawa Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi (utusan terakhir)

4. Dalam surat Al-Anbiya(21) ayat 107 dinyatakan bahawa Nabi Muhammad tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam.

5. Dalam surat Saba’ (34) ayat 28 dinyatakan bahawa Tuhan mengutus Muhammad untuk seluruh umat manusia, pemberi kabar gembira, dan peringatan akan dosa, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Juga dalam hadits Bukhari vol 1. dalam kitab Shalat bab 56 hadits no 429, nabi Muhammad bersabda:

“Semua rasul yang diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat/bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia”.

Sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. Ada banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci mereka. Dari semuanya yang dianggap paling suci adalah kitab Veda (Weda). Bila diantara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah : Upanishad, Smriti, Dharma Sastra, Bhagavat Gita, Puranas, dll.

Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad

Bukti Nabi Muhammad Merupakan Nabi Terakhir yang Ditunggu Agama Hindu

Disebutkan dalam Bhavisa Purana –; dalam Pratisarag Parv III, Khand 3, Adhyay 3, Shalokas 10 to 27:

“Aryadarma akan tampil di muka bumi ini. ‘Agama kebenaran’ akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isyparmatma. Dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir, mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu, mereka akan mendengarkan panggilan sholat (adzan), mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi, mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak/umbi-umbian tapi mereka akan suci di medan perang. Meraka akan dipanggil “Musalaman” (perantara kedamaian).”

Kalau anda baca tulisan diatas dengan baik, maka anda akan melihat bahawa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yang disebutkan adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam.

Dalam Atharvaveda book 20 Hymn 127 Shlokas 1-14 disebutkan tentang Kuntupsuktas yang mengisyaratkan bahawa nabi Muhammad akan terungkap kemudian.

- Mantra 1 mengatakan : ia akan disebut Narasangsa. “Nars” maksudnya orang, “sangsa” maksudnya “yang terpuji”. Jadi Narasangsa maksudnya : orang yang terpuji. Kata “Muhammad” dalam bahasa arab juga maksudnya : orang yang terpuji. Jadi Narasangsa dalam bahasa Sansekerta adalah identik dg Muhammad dalam bahasa arab. Jadi Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut “Kaurama” yang bisa bermaksud : pangeran kedamaian, dan bisa bermaksud : orang yang pindah (hijrah). Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya yang berjumlah 60.090 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Makkah pada masa Muhammad hidup iaitu sekitar 60.000 orang.

- Mantra 2 mengatakan : ia adalah resi yang naik unta. Ini bermaksud ia bukan seorang bangsawan India, kerana dikatakan dalam Mansuriti(11) : 202 mengatakan bahawa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana (pendeta tinggi Hindu), tapi seorang asing.

- Mantra 3 mengatakan : ia adalah “Mama Rishi” atau resi agung. Ini cocok dengan Nabi agung umat Islam iaitu Nabi Muhammad SAW.

- Mantra 4 mengatakan : ia adalah Washwereda (Rebb) maksudnya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah bermaksud juga “orang yang terpuji” yang terjemahan bahasa Sansekerta-nya adalah Rebb.

Beberapa ramalan lainnya :

- Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 6 dinyatakan bahawa di sana disebutkan dengan istilah : “akkaru” yang maksudnya : “yang mendapat pujian”. Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Ahzab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah.

- Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 7 dinyatakan bahawa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. Abandu juga bermaksud seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. Ini mengarah pada nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir dan maksud kata Muhammad/Ahmad yang bermaksud yang terpuji, yang akan mengalahkan kepala-suku-suku dari suku-suku di sekitar Makkah yang berjumlah sekitar 20 suku.

- Dalam Rigveda book 1 Hymn 53 : 9 nabi dipanggil dg sebutan “Suslama” yang maksudnya lagi-lagi adalah : orang yang terpuji yang merupakan maksud dari nama Muhammad.

- Dalam Samaveda Agni Mantra 64 dinyatakan bahawa ia tidak disusui oleh ibunya. Hal ini persis dengan Nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya tapi oleh seorang wanita bernama Halimah.

- Dalam Samaveda Uttararchika Mantra 1500 dinyatakan bahawa Ahmad akan dianugrahi undang-undang abadi, yang jelas mengacu pada Nabi Muhammad yang akan dianugrahi kitab suci Al-Qur’an. Tapi kerana orang India yang berbahasa sansekerta tidak paham kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi “a” dan “mahdi” iaitu “saya sendiri”, jadi dimaksudkan “saya sendiri yang menerima undang-undang abadi”. Padahal seharusnya “Muhammad sendiri yang dianugrahi undang-undang abadi”.

Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bahagian dalam kitab-kitab Weda.

Juga diramalkan pada tak kurang dari 16 tempat yang berbeza dalam kitab weda dg nama Narasangsa maksudnya adalah sama dengan maksud dari nama Muhammad, iaitu “yang terpuji”. 

Bukti Nabi Muhammad Merupakan Nabi Terakhir yang Ditunggu Agama Hindu

Kalky Autar

Salah satu ramalan kedatangan nabi Muhammad yang sangat terkenal yang juga telah membuat seorang professor bahasa dari Alahabad University India mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam, adalah terdapatnya sebuah ramalan penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalky Avtar (baca : autar). “av” maksudnya : turun. “tr” maksudnya melewati. Jadi maksud kata Avtar adalah “diturunkan atau diutus untuk turun”. Kalky Avtar maksudnya adalah : “utusan terakhir”.

Pundit Vaid Parkash – sang professor (yang menulis buku berjudul “Kalky Avtar”), secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kerana menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad adalah manusia yang dinanti-nantikan sebagai manusia pembaharu spiritual dalam agama Hindu.

Disebutkan dalam Nashpropesy, Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalky Avtar (Autar terakhir) dan Amtim Rishi. Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalky Autar dan kedatangannya. Diantara ayat-ayat yang menyebutkan adalah :

- Dalam Baghavata Purana Khand 12 Adhyay 2 Shloka 18-20 disebutkan dalam rumah Visnuyash akan dilahirkan Kalky Avtar yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia, yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik & menonjol. Dia akan diberi tanda-tanda. Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kenderaan yang cepat. Dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang. Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia.

- Dalam Baghavata Purana Khand 1 Adhyay 3 Shloka 25 disebutkan akan ada juru selamat di rumah Visnuyash

- Dalam Kalki Purana (2) : 4 disebutkan bahawa di rumah Visnuyash pemimpin - kampung Sambala akan lahir Kalki Avtar

- Dalam Kalki Purana (2) : 5 disebutkan bahawa dia akan datang bersama para sahabatnya (4 orang sahabat) mengalahkan orang-orang jahat

- Dalam Kalki Purana (2) : 7 disebutkan bahawa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang

- Dalam Kalki Purana (2) : 11 disebutkan bahawa dalam rumah Visnuyash dan dalam rumah Summati Kalki Autar akan lahir

- Dalam Kalki Purana (2) : 15 disebutkan bahawa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madhop

- Semua ramalan yang disebut diatas tadi tiada lain merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya demikian 

- Dirumah Visnuyash bermaksud dirumah pengikut Vishnu (pengikut Tuhan) sedangkan ayah dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah yang maksudnya adalah pengikut Allah (pengikut Tuhan). Orang Islam menyebut “Allah” sebagai Tuhan, sedang orang Hindu menyebut “Vishnu” sebagai Tuhan. Jadi di rumah Visnuyash adalah di rumah Abdullah.

- Summati dalam bahasa sansekerta maksudnya adalah orang yang sangat setia. Sedangkan ibunda nabi Muhammad adalah bernama Aminah yang dalam bahasa arab maksudnya juga orang yang setia.

- Sambala bahasa arabnya adalah tempat yang aman & damai. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah yang terkenal dengan nama “Darul Aman” iaitu tempat yang aman & damai. Akan lahir diantara kepala suku Sambala, maksudnya bahawa Nabi akan lahir diantara kepala suku di Makkah.

Dilahirkan pada tanggal 12 di bulan pertama Madhop. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 rabiul awal

Sebagai Amtim Rishi (resi terakhir). Nabi Muhammad adalah juga nabi terakhir dari deretan nabi-nabi yang dikirim Tuhan seperti yang terdapat pada QS. Al- Ahzab : 40.

- Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali lagi ke arah utara. Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertamanya di gua Hira di Jabal Nur. Jabal Nur maksudnya Gunung Cahaya lalu kembali lagi ke Makkah.

- Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Persis seperti nabi Muhammad seperti terdapat pada QS. Al-Qalam : 14 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur”.

- Kalki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual, iaitu : bijaksana, punya kendali diri, keturunan yang terhormat, punya pengetahuan wahyu, pemberani, perkataannya bertarget kurikulum, sangat dermawan, dan sangat ramah. Semuanya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi Muhammad

- Dia akan diberi kendaraan yang sangat cepat oleh Shiva. Nabi Muhammad juga diberi bouraq yang sangat cepat oleh Allah yang membawanya ke langit dalam peristiwa Mi’raj.

- Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang. Nabi Muhammad juga ambil bahagian dalam peperangan termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya.

- Dia akan menjadi penyelamat umat manusia. Dalam QS. Faatir(35) ayat 24 dan QS. Saba(34) ayat 28 disebutkan bahawa Nabi Muhammad adalah pembawa berita gembira & peringatan bagi seluruh umat manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dia akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar. Nabi Muhammad hidup pada jaman jahiliyah yang penuh kegelapan dimana ia membawa umatnya ke jalan yang terang benderang.

- Dia akan dibantu oleh 4 sahabat dalam menyebarkan misi. Kita tahu ada 4 orang khalifah sahabat nabi iaitu : Sayyidina Abubakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

- Dia akan ditolong oleh malaikat di medan pertempuran. Dalam perang Badr Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat Allah seperti tersebut dalam QS. Ali Imran (3) ayat 123 & 125 : “Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda”. Juga QS. Al-Anfal(8) ayat 9 yang berbunyi “…. sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.”

Masya Allah..

Ternyata sekian banyak ayat tersebut (yang sebenarnya belum semuanya ditampilkan) yang meramalkan akan datangnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu, begitu selari dengan gambaran Nabi Muhammad, umat Islam, dan sejarahnya. Mungkin saja ini juga merupakan pembuktian yang diberikan Allah bahawa Nabi Muhammad memang diutus Allah untuk seluruh umat manusia.

Hal ini juga dapat membuka perbincangan yang menarik tentang agama Hindu, kitab suci umat Hindu, dan syariat-nya. Benarkah agama Hindu memang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir? Kalau ya, apakah bermaksud umat Hindu bisa disebut “muslim”, atau juga bisa disebut “ahli kitab”? Bagaimana sesungguhnya ajaran agama Hindu itu, dan sesuaikah dengan ajaran Islam? Apa pendapat anda? 

Tinggal di rumah baru sangat mengujakan. Jadi, sebelum anda benar-benar mahu menduduki ruma tersebut, ada baiknya anda ikuti nasihat ini.

Tips ini sesuai diguna pakai untuk rumah sewa yang dah lama ditinggalkan kosong atau rumah yang baru siap.

Tips Pindah Rumah Baru

1. Azan

Melaungkan azan ketika pertama kali masuk rumah baru. Ia juga baik bagi bangunan yang telah lama ditinggalkan dan tidak dihuni oleh sesiapa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. pernah memberitahu bahawa sekiranya sesebuah bangunan (premis/rumah) itu terlalu lama dikosongkan (tanpa penghuni) ianya akan dimasuki sejenis makhluk halus (jin yg dikenali sbgai Al-'Ammar) yang suka tinggal di rumah yang tidak berpenghuni.

2. Membaca surah Al-Baqarah

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasululuuah s.a.w. bersabda yang bermaksud; "Janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kubur (hanya untuk tidur), sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Surah Al-Baqarah." Selalunya bila masuk rumah baru kita hanya membaca Yaasiin sahaja. Sepatutnya Surah Al-Baqarah yang menjadi pilihan untuk dibaca apabila memasuki rumah baru.

3. Banyakkan Solat dan Membaca Al-Quran

Dalam sebuah hadis lain pula, Rasulullah s.a.w. juga menggalakkan agar kita memperbanyakkan solat dan membaca Al-Quran di dalam rumah atau bangunan yang baru diduduki. Baginda bersabda yang bermaksud: "Sinarilah rumahmu dengan memperbanyakkan solat dan membaca Al-Quran." (hadis riwayat Al-Baihaqi)

4. Baca Surah Yassin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas

Amalkan membaca surah Yassin setiap malam terutamanya 7 malam pertama anda menduduki rumah atau bangunan. Baca juga surah Al-Fatihah sebanyak satu kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat ke atas nabi sebanyak 7 kali, ayat Kursi sekali, tetapi di ayat terakhir bacalah sebanyak 7 kali.

5. Pagar Rumah Secara Islam

Perbuatan memagar rumah dengan menanam atau menggantung sesuatu di penjuru atau sudut-sudut tertentu di rumah atau bangunan yang diduduki dengan kepercayaan bahawa benda tersebut akan menjaga dan memelihara keselamatan penghuninya adalah perbuatan yang bertentangan di sisi Islam. Bagaimana pun ada cara yang dibolehkan dan digalakkan mengikut ajaran Islam. Caranya ialah dengan 'memagar rumah' dengan merenjis air Yassin di sekeliling rumah.

Ikut panduan berikut: 

Ambil air kemudian baca surah Al-Fatihah, ayat Kursi, Surah 3 Kul (Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas). Kemudian tiup ke dalam air tersebut perlahan-lahan hingga habis nafas. Setelah itu, jirus dan renjiskan air tersebut ke setiap penjuru rumah dengan mulai dengan penjuru yang terletak di sebelah kanan dan penjuru seterusnya, mengikut arah berlawanan jarum jam.

Bagaimana nak tukar password unifi? Antara perkara yang bakal bermain di minda anda selepas berjaya memasang Unifi.

Khas buat pengguna TM Unifi, kami kongsikan kepada anda tutorial untuk menukar nama dan password Unifi.

Rasanya majoriti pengguna Unifi tidak tahu cara untuk menukar nama dan password Unifi. Jadi, dengan tutorial ini anda pasti dapat tahu cara menukar nama dan password unifi sendiri tanpa bantuan dari staff TM.

Tutorial Tukar ID dan Password Unifi

Kenapa perlu tukar password?

Kemungkinan wifi anda diceroboh oleh orang lain adalah tinggi jika melihat dengan perkembangan teknologi terkini. Alat “pencuri wifi” sudahpun dijual di internet, jadi tidak hairanlah wifi anda mungkin dicuri oleh orang yang tidak dikenali atau penggodam.

Satu tips untuk semua, pastikan password unifi anda rumit dan dimasukkan gabungan huruf, nombor dan simbol bagi mengelakkan Unifi anda dicuri oleh orang lain.

Sambungan Unifi anda juga akan perlahan jika Unifi anda dicuri oleh orang asing. Jadi, tunggu apa lagi jom tukar nama dan password Unifi anda sekarang.

Ikuti 5 langkah mudah untuk menukar ID dan Password Unifi di rumah kediaman anda.

1. Buka browser anda dan taip http://192.168.0.1 dan paparan seperti dibawah akan muncul. Masukkan username dengan perkataan “admin” dan password dibiarkan kosong dan klik login.unifi.png

Tutorial Cara Tukar Nama dan Password Unifi

2. Selepas “login” akan muncul seperti di bawah ini:

Tutorial Cara Tukar Nama dan Password Unifi

3. Klik “Wireless” dan kelihatan seperti di bawah.

Cara Tukar Password Unifi

4. Langkah seterusnya adalah anda perlu klik pada “SSID”. Klik “edit” pada SSID nombor 1 iaitu sambungan unifi anda.

Cara Tukar Kata Laluan Unifi

5. Selepas tekan “edit” tadi, paparan di bawah ini akan kelihatan. SSID adalah nama untuk unifi anda dan edit di bahagian itu jika mahukan nama baru dan pastikan ada @unifi dibelakang nama baru yang diedit. Pada bahagian “Preshared Key” masukkan password baru anda. Tekan butang “Submit”. Dalam tidak sedar, Signal Connection unifi anda akan hilang secara automatik. “Connect” seperti biasa unifi anda menggunakan password baru yang ditukar tadi.

Cara Tukar Nama dan Kata Laluan Unifi

Selamat berjaya!

Weekly World News telah mendedahkan tentang penemuan mengejutkan mengenai satu kaum primitif yang di panggil "Mole People" hidup 20 batu di bawah tanah, menggunakan terowong rahsia untuk memasuki United States.

Penemuan ini telah dibuat bukan oleh ahli kaji purba, tetapi oleh saintis NASA yang menggali jauh ke dalam bumi dan mereka cuba menyembunyikan kewujudan kaum ini dari pengetahuan awam.

Seorang pekerja NASA yang tidak mahu dikenali telah mendedahkan gambar-gambar eksklusif and informasi mengenai kaum ‘orang gua’ ini.

“Cerita ini harus diberitahu,” kata sumber itu. “Ia terlalu besar untuk disorok”.

Nasa Temui Kaum Primitif yang Dipercayai Yakjuj dan Makjuj

Sumber itu telah mendedahkan beberapa rahsia besar mengenai Mole People. “Nampaknya mereka seperti kaum yang peramah”, beliau berkata, “Tetapi mereka amat primitif. Kami cuba berkomunikasi dengan mereka, tetapi ia satu kerja yang susah memandangkan mereka tidak tahu bahasa English”.

“Mole People, sebagaimana yang kami panggil, mempunyai laluan senang untuk ke muka Bumi (surface world)”, kata sumber itu. “Dengan demikian, President Bush mengendalikan situasi ini dengan penuh berhati-hati. “Tersilap langkah boleh mengakibatkan makhluk ini mengisytiharkan perang dengan manusia di atas. Kami tidak pasti berapa jumlah mereka ini. Kami baru melihat satu bandar setakat ini, dengan anggaran 2000 orang Mole tinggai di situ.

“Tetapi ada pihak yang menyatakan bahawa mungkin berjuta-juta orang Mole tinggal merata-rata di dalam bandar-bandar bawah tanah, berselerak di bawah muka Bumi”.

Makhluk itu mempunyai beberapa persamaan dengan manusia – dan juga sedikit perbezaan. “Seperti kita, mereka berjalan dengan dua kaki, tetapi mereka jauh lebih tinggi dari manusia biasa – setinggi 8 ke 10 kaki tinggi. Jari-jari mereka seperti kuku binatang. Dan tangan mereka juga seperti kaki itik (webbed), direka untuk menggali, bukan seperti kuku mole” “Kulit mereka sangat kuat. Ia adalah untuk menahan panas yang melampau dan juga keadaan yang teruk di bawah Bumi”.

“Didapati bahawa terdapat perhubungan dan interaksi di antara manusia dengan makhluk ini suatu ketika dahulu – mereka bercakap di dalam bahasa yang hampir sama dengan dialek Navajo Lama.

Sumber itu juga menyatakan bahawa kaum Mole ini mempunyai sistem otot-otot yang sangat besar, membuatkan mereka mampu bertindak ganas. “Apabila salah seorang ahli ekspedisi itu menyalakan rokok, kaum Mole menganggap itu sebagai satu ancaman dan terus menyerang belia u”. “Mereka mencakar dan menyerang beliau seperti kucing hutan, hampir menjatuhkan beliau bersama rokoknya. Beliau amat bertuah selamat dan hidup dari insiden itu”.

Nasa Temui Yakjuj dan Makjuj di Dalam Perut Bumi?

Kaum Mole amat berminat dengan dunia atas muka Bumi – pakaian, alat-alatan dan makanan terutamanya. Mereka amat meminati buah-buahan segar. “Saya belikan mereka sedikit anggur, dan mereka terus berpestadan bersukaria”, mengikut kata sumber.

“Amat jelas mereka tidak boleh menanam buah-buahan mereka sendiri memandangkan mereka tinggal 20 batu di bawah muka Bumi”. NASA amat berminat untuk mengkaji kaum Mole. “Kami mahu tahu segala-galanya mengenai mereka – apa yang mereka makan,bagaimana mereka tinggal dan yang paling mustahak, apakah perhubungan mereka dengan kaum manusia”.

“Kami tertanya-tanya jikalau mereka itu ada kaitan dengan manusia di dalam aspek-aspek yang tertentu. Adakah mereka adalah nenek moyang manusia moden hari ini secara genetiknya ?” Pakar berkata terdapat spekulasi yang pelbagai mengenai kaum Mole.

“Mereka boleh jadi apa saja, dari Yetis (BigFoot), makhluk asing dari angkasa atau saki baki orang yang terselamat dari bandar Atlantis Yang Hilang. Adakah makhluk itu musuh dan suka berperang ataupun peramah dan sanggup bekerjasaman? Dan bagaimana dengan minyak dan simpanan mineral di bawah Bumi? Siapa yang memiliki mereka: kaum Mole atau kita?

Kisah Nasa Temui Kaum Mole di Dalam Perut Bumi

Bagaimanakah dengan NASA dimana misi asalnya adalah untuk meneroka ruang angkasa – telah menjumpai kaum yang hidup di bawah muka Bumi? Jurucakap NASA tidak menafikan mahupun mengiyakan laporan itu. Setelah menerima tekanan hebat dari warta wan , jurucakap White House menjanjikan informasi yang dibenarkan oleh White House untuk disebarkan. Tetapi beliau telah memberi amaran “mungkin tidak untuk jangkamasa yang terdekat”.

Menurut sumber itu, NASA menjumpai kaum bawah tanah itu dalam bulan Ogos ketika sedang menjalankan projek rahsia yang di beri nama Operation Mole Hole – satu inisiatif dimana warta wan sekarang percaya ia mungkin untuk mengintip China, menggunakan “teknologi bawah tanah”.

Setakat ini NASA telah menjumpai pintu laluan rahsia ke dunia bawah tanah di kawasan sekitar Washington State’s Mount Shasta, gua Mammoth di Kentucky dan juga gua-gua yang berselerak sekitar barat daya U.S mengikut kata sumber. Berkurun lamanya manusia telah bercerita tentang kewujudan makhluk di bawah muka Bumi.

Sekarang, buat pertama kalinya, spekulasi itu telah dibuktikan kesahihannya. Tetapi samada makhluk-makhluk ini kawan ataupun lawan masih tidak diketahui.

Kisah Nasa Temui Kaum Primitif Mole di Dalam Perut Bumi

Rambut putih atau uban menjadi perkara yang mencemaskan seseorang. Bukan hanya orang tua sahaja yang mengalami masalah uban sekarang ini, tetapi juga dihadapi oleh anak muda. 

Yang pastinya, seseorang yang beruban akan hilang keyakinan diri. Di mana mereka bakal berasa kurang selesa dengan kewujudan rambut beruban di kepala mereka hingga terpaksa menutupinya dengan topi atau mewarnakan rambut mereka, supaya uban tersebut tidak kelihatan lagi.

Untuk anda yang memiliki rambut putih atau beruban janganlah cemas, kerana dipercayai, daun rambutan boleh dijadikan ramuan yang sangat berkesan dalam menyingkirkan rambut yang beruban secara kekal dan semulajadi. Masalah rambut beruban dapat ditangani dengan segera cara pantas, semulajadi dan tanpa kesan sampingan dengan daun rambutan.

Cara Hilangkan Uban Dengan Daun Rambutan

Pada dasarnya, masalah rambut beruban kini bukan hanya dialami oleh mereka yang sudah berusia, ia juga boleh dialami oleh remaja malah kanak-kanak. Terlebih dahulu, ada baiknya anda mengetahui sebab-sebab masalah rambut beruban.

Rambut beruban di kepala mungkin terjadi kerana beberapa faktor yang perlu anda teliti. Di antaranya adalah kerana kekurangan gizi, sering bertukar-tukar minyak rambut, faktor genetik, serta stress dan tekanan yang melampau. Oleh kerana faktor yang disebutkan itu, susunan rambut menjadi tidak sihat, tidak sempurna dan mempengaruhi pembentukan melanin atau pigmen rambut dan muncul lah uban pada rambut dan bertukarlah warna rambut dari hitam ke warna putih.

Khasiat daun rambutan dalam menghilangkan rambut beruban

Daun rambutan sangat mudah didapati terutama di kawasan yang mengalami iklim tropika khususnya Malaysia. Daun rambutan memiliki bahan kimia seperti tannin, saponin, polifenol, dan beberapa jenis hormon yang sangat penting untuk pertumbuhan rambut. Bahan kimia yang terdapat dalam rambutan dipercayai dapat menghidupkan atau mendorong pembentukan melanin dan pigmen rambut. Selain itu, ia juga dipercayai dapat mengembalikan warna rambut, membuat rambut tumbuh dengan subur serta mengurangkan masalah keguguran rambut.

Cara menyediakan daun rambutan untuk menghilangkan uban

Cara menyediakan daun rambutan untuk dijadikan ramuan mengatasi masalah uban ialah dengan mengambil beberapa helai daun rambutan (mengikut sukatan yang anda kehendaki) dan bersihkan dengan menggunakan air sehingga bersih.

Anda juga boleh menumbuk halus daun rambutan atau menggunakan pengisar dengan menambahkan sedikit air. Setelah itu, saringlah daun rambutan yang telah halus, dan dicampurkan dengan air tadi sehingga anda mendapatkan air perasan darinya.

Setelah mendapat air perasan tadi, usaplah pada rambut dari hujung ke akar dan biarkan selama 30 minit atau lebih. Selepas itu, cucilah rambut sehingga bersih.

Dalam menangani rambut beruban, jadikan kaedah daun rambutan ini sebagai rutin harian dan berterusan mengikut masalah uban yang anda hadapi. Dengan itu, rambut beruban akan kelihatan menghitam tanpa penggunaan pewarna rambut sehingga anda dapat mengatasinya secara kekal dan mengembalikan keyakinan diri.

Adakah kaedah daun rambutan untuk mengatasi masalah rambut beruban adalah mitos semata-mata? Anda cuba sendiri dan lihat hasilnya.

Pada Oktober 2013 lalu, Madinah dilanda banjir dan air banjir masuk ke dalam makam 70 orang keluarga Perang Uhud.

Setelah banjir surut, jasad para sahabat Nabi Muhammad pun ikut  keluar dari dalam kubur dan masih terlihat utuh meskipun sudah dikubur selama 1400 tahun yang lalu.

Kemudian jenazah-jenazah tersebut dimakamkan kembali seperti semula dan tidak diberi nama. Hanya jenazah Hamzah r.a yang diberi nama sebab diketahui dari luka didadanya dan Abdullah bin Jaz r.a karena diketahui dari telinga dan hidungnya yang terpotong akibat diikat benang.

Jika kamu berziarah ke Gunung Uhud, maka kamu hanya akan menemukan makam kedua sahabat Nabi tersebut. Kerana hanya mereka yang dikenali.

Berikut ini ada isi uraian pembicaraan Dr Thariq As-Suwaidan tentang peristiwa tersebut.

“Syaikh Mahmud Ash-Shawaf mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu yang diundang dari kalangan ulama besar untuk pemakaman semula para sahabat yang gugur syahid di perang Uhud di kompleks makam syuhada Uhud iaitu sebuah kawasan pemakaman yang terkenal.

Menurut Syaikh Mahmud Ash-Shawaf ini merupakan bukti nyata atas berita gembira tentang para syuhada. Setelah 1400 tahun jenazah para sahabat tetap utuh.

Syaikh Mahmud Ash-Shawaf mengatakan bahwa, beberapa para ulama memang diundang dalam acara penguburan kembali jenazah para sahabat yang gugur di perang Uhud 1400 tahun yang lalu.

Jasad Sahabat Rasulullah Ditemui Masih Utuh Berdarah Walau Telah Dikubur 1400 Tahun Lalu
Gambar dan berita kesahihan kisah jenazah sahabat Nabi Muhammad SAW dijumpai masih berdarah meskipun berusia 1400 tahun

”Di antara orang yang aku kuburkan adalah Hamzah RA, badannya besar, kedua telinga dan hidungnya terpotong, perutnya terbelah, dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ketika kami menggerakkannya dan mengangkat tangannya, darahnya mengalir. Aku menguburkannya bersama sahabat-sahabat lainnya yang gugur syahid di Uhud.” Dr Thariq As-suwaidan berkata, ”Ini adalah perkara yang terbukti secara mutawatir dan dengan mata kepala. Semoga Allah SWT menyampaikan kita semua ke darjat para syuhada.

Syaikh Mahmud juga mengatakan tentang aroma harum yang seakan-akan keluar dari tubuh jasad Hamzah RA ketika darahnya mengalir. “Subhanallah, setelah 1400 tahun lebih, betapa agungnya Engkau ya Allah. Alangkah besarnya kekuasaan-Mu, Maha suci Engkau”

Betapa mulianya Allah telah memperlihatkan kebesarannya dengan menjaga jasad para sahabat yang terpendam di perut bumi yang tak seorangpun melihatnya, lalu bagaimana kah dengan keluasan syurga yang meliputi luasnya langit dan bumi.

Jabir bin Abdillah bercerita, ”Menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata: ’Aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gugur di antara para sahabat Nabi Saw.

Sungguh aku tidak meninggalkan sesuatupun yang lebih kusayangi selain engkau, disamping Nabi Muhammad Saw. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah. Dan bersikap baiklah kepada saudara-saudara perempuanmu.’ Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur.

Ia dimakamkan bersama orang yang lain dalam satu lubang kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku satu lubang kubur bersama orang lain. Enam bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya, jasadnya masih tetap utuh sama seperti pertama kali aku menguburkannya.” (Hadits Riwayat Bukhari, Fathul Bari, 3/214 ).

Dari hadith di atas membuktikan bahwa jasad ayah Jabir ra tetap utuh meskipun sudah terkubur selama enam bulan. Enam bulan bukan waktu yang sebentar untuk menghancurnya mayat manusia.

Dengan kekuasaan Allah pun jasad ayah Jabir ra tetap utuh hingga ribuan tahun.

Lagi kisah pejuang syuhadah yang jasadnya dipelihara Allah:

Dimakamkan 1400 Tahun Lalu, Jasad Sahabat Nabi Muhamad Ditemukan Masih Berdarah dan Utuh

Apa yang cuba disampaikan oleh pelajar genius ini adalah suatu bentuk motivasi yang mungkin memberi manfaat kepada anda sekiranya anda hayati dengan sebaiknya.

Nukilan ini dipetik menerusi Facebook Luqmaan Hakiem Sulaiman. Semoga anda beroleh manfaat dari apa yang cuba disampaikan olehnya.

Kisah Pelajar Genius yang Akan "Blow Your Mind"

SEBENARNYA SAYA MASIH SANGAT BERTENAGA

Ini kisah saya.

Orang selalu tanya Luqmaan kenapa kurus? Diet ke? Kenapa makan banyak tapi maintain je kurus bahkan lagi kurus? Saya tak pernah diet or what so ever you call it.

Never.

Actually, parody je tu. Hihi.

Saya suka compare life saya dengan orang lain. Saya suka compare life saya dengan orang yang lagi cemerlang akademik, lagi hebat soft skill, lagi gempak bersukan, lagi sado body, lagi banyak hafal Al Quran, lagi mendalam ilmu agama, lagi berjaya dalam bisnes dan macam-macam lagi.

"Tapi kenapa?? Tak ke buat macamtu akan menjadikan awak insecure?? Jadi penat?? Jadi tak yakin dengan diri sendiri??? Jadi jiwa tak tenteram?????"

Not necessarily. Wanna know why? Meh sini nak story.

Saya dapat straight 9A dalam SPM 5 tahun lalu. Seronok juga la bila tahu saya termasuk antara 4 orang kot kat sekolah saya yang dapat straight A batch tu. Tapi 2-3 saat kemudian, keterujaan saya kembali menuju neutral secara mendadak. Maybe because I'm the type yang selalu watlek, ekspresi perasaan tak berwarna-warni sangat and don't show much damn about things hahah. Syukur memang syukur.

Rakan-rakan jauh dan dekat pula, guru-guru, ibu bapa, adik beradik, saudara mara semua menzahirkan kegembiraan yang turut ditumpang bersama yang menjangkaui beberapa hari.

Like,

"Luqmaan OMG OMG OMG, you did it...!!!"
"Woaaahh, I'm so proud of you...!!!"

Tapi selurus-lurus A saya dapat pun, saya selalu rasa belum cukup berjaya antaranya sebab ada 2 orang kawan saya yang dapat A lagi lurus. 10 subjek pulak tu mereka ambil (campur pendidikan seni). Saya ada A dan A- kot. Huh. Bukan dengki dengan mereka of course -__-, cuma it's like I know I could and should have done better. I want to be the best.

Sepanjang saya di Tingkatan 4 dan 5, saya sering terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum seperti unit uniform, kawad, persembahan lagu, teater, tarian dan pelbagai lagi. Akibatnya, saya mulai peka dengan 'dunia' kokurikulum ni, beserta hikmah yang tersirat di dalamnya.

Sifat kepimpinan, berani ke hadapan, keluar dari zon selesa, mencabar keupayaan diri, bercakap di khalayak ramai, berani kerana benar, kemahiran mempengaruhi orang lain, keyakinan diri yang tinggi dan lain-lain adalah antara elemen yang SANGAT PENTING dalam menentukan hakikat seseorang itu berjaya atau tidak dalam kehidupannya.

Bukan nak kata akademik tak penting. Tapi ada elemen yang asas lagi terpendam dalam diri manusia, yang juga sangat penting; deep, various, soft skills. Zaman itu, cikgu kata pelajar pandai skor A dah belambak. Tapi yang turut ada kualiti soft skill tu rare. Begitulah yang diajarkan kepada kami.

So saya pun bandingkan diri saya dengan tokoh-tokoh kokurikulum/kepimpinan yang lain. Ada pelajar yang lagi menyerlah sifat kepimpinan, yang join pertandingan koko peringkat sekolah, negeri, daerah, ada hotstuff yang lagi popular buat persembahan kat sekolah.. Fuhhh. They're just soo... awesome man.. I want to be like them!

Kisah Luqmaan Hakiem Sulaiman

Setelah habis sekolah menengah dan mendapat keputusan SPM 9A, ibu bapa saya 'paksa' tanpa kekasaran untuk masuk sekolah tahfiz sementara menunggu kemasukan ke universiti. Huhu.

Kat sinilah saya masuk ke dimensi baru. Jumpa budak-budak yang hafal 5 juzu, 10 juzu, berbelas-belas juzu. Budak kecik, pakcik tua pergi solat subuh berjemaah kat masjid. Discover makhluk yang bersungguh-sungguh bangun pagi-pagi buta jaga solat tahajjud.

Woah! Inilah erti kehidupan yang sebenar, untuk menjadi hamba Allah yang diredhaiNya. Tak guna akademik power, soft skill perform, tapi akhirnya agama tak jaga.

Saya jelas. Saya perlu melengkapkan diri dengan elemen-elemen agama juga. Sasaran nak hafal Quran (10 Juzu pun dah gempak ler!), faham Quran, tahu hukum-hakam, biasakan diri dengar hadith dan faham, jaga solat subuh kat masjid, solat sunat, tahajjud.

THE ESSENTIAL TRIO: Akademik + Soft Skill + Agama.

Fuh win. Mesti bangga parents dapat tahu perkembangan pemahaman ketika itu. Hehe. Parents mana tak teringin dapat anak yang berjaya 3 dalam 1 (akademik, soft skill dan juga agama)? Of course saya belum la lagi berjaya dalam the essential trio ketika itu, tapi at least kesedaran untuk ke arah itu sudah ada.

Saya pun compare diri dengan cerita-cerita orang power2 yang hafal Quran jadi engineer, alim ilmu agama jadi doktor.. Professional + Ulama dalam satu jasad. Woaahh.. Saya pun teringin jadi seperti mereka!

Masuk ke alam universiti!

Pada zaman inilah berlaku klimaks perubahan setakat ni.

Saya mulai terdedah kepada jenis pemikiran yang jauh lebih pelbagai, di alam realiti mahupun internet. Otak saya mulai peka terhadap perbezaan corak-corak pemikiran, perspektif manusia serta aspek-aspek kejayaan dalam hidup.

Tengok orang yang power lantang bersuara dalam isu-isu semasa, sentiasa up to date, boleh bincang isu-isu berat dengan mendalam lagi meluas serta berdalil dan berfalsafah.. Wahhh. I wanna be like that too!

Tengok orang yang popular gila, ramai yang mengenali dan ramai yang dikenali, networking luas sejauh pemandangan mata, friendly dengan orang, mudah berkawan.. Wahhh. I wanna be like that too!

Tengok orang yang body sado sampai lengan baju nak terkoyak dan sekali sekala kena inject something kat perut dia.. Erk. Nevermind!

Tengok orang yang power-power dalam KARiSMA (Karnival Sukan Mahasiswa, pertandingan sukan paling berprestij di peringkat UiTM) dalam Taekwondo.. Wahhh. I wanna beat those guys!

Tengok orang yang gempak dalam dakwah dan tarbiah, mad'u ramai komited, bawak usrah menyentuh jiwa menginsafkan diri, buat program bersungguh-sungguh.. Wahhh. I wanna be like that too!

Tengok orang yang buat bisnes progress baik, income berkembang, marketing meletop, pengurusan organisasi yang berkesan, pemurah berkongsi ilmu lagi tu.. Wahhh. I wanna be like that too!

Tengok member jadi imam solat sunat terawih, baca sedap baq hang, makmum feel, ramai puji, ramai peminat.. Wahhh. I wanna be like that too!

Dapat tahu ada pelajar universiti sama dapat band 6 MUET.. Wahhh. Tak puas hati band 5!

Dapat tahu ada pelajar course lain CGPA lagi tinggi.. Wuahhhhhh!!! T__T

Belum cerita pendedahan melalui FB ni ha. Follow tulisan2 dan belajar daripada Tarbiah Sentap, Aku Bukan Suparmen, Aiman Banna, Azizan Osman, Ust. Zaharuddin Abd Rahman, Dr Khalif Muammar, Sheikh Yasir Qadhi, Encik Sederhana, Elon Musk, Mark Zuckerberg, FOCUS, Hilal Asyraf, Angel Pakai Gucci, Saiful Nang, Syed Azmi, Dr Zakir Naik, Ust. Nouman Ali Khan, Dr Bilal Philips, Ustazah Fatimah Syarha, Mufti Ismail Menk, Yasmin Mogahed, Jackie Chan, Bear Grylls, pergi program macam YouthACE, TEDx dan macam-macam lagi..

*Btw OBVIOUSLY yang buruk jadikanlah sempadan, dan yang baik jadikanlah teladan k.*

Tapi yang paling banyak beri kesan dalam alam realiti, bila banyak terdedah kepada program-program tarbiah under organisasi macam PEMBINA (pewit tahniah atas 10 tahun penubuhan btw, hihi #‎SedekadPenuhTekad), ISMA, HALUAN, dikelilingi penggerak-penggerak tabligh (a.k.a usaha atas iman dan amal) dan lain-lain. Huh tak muat nak list semua yang menyumbang la ek, saya ada point lain yang nak diutarakan kat sini -__-

Secara keseluruhan outcome segala pendedahan ni, saya semakin melihat alam dengan paradigma Islam cara hidup yang syumul. Basically, the ESSENTIAL TRIO bukan sahaja telah bercambah semakin luas, tetapi turut BERPAKSI. Islam bukan lagi salah satu dalam pecahan kejayaan, tetapi Islam adalah paksi segala kejayaan. Segala kejayaan yang dikejar sebenarnya akan berbalik balik kepada definisi menjadi hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini.

Mungkin realitinya saya takkan dapat mencapai kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan, tetapi saya cuba sedaya upaya untuk appreciate semua aspek dan menjadi hamba Allah yang essentially, balanced.

Congratulations, right? Inilah definisi kejayaan yang paling sempurna, right?

Well. Not exactly..

Selaras dengan proses kematangan diri dalam fikrah Islam sedikit demi sedikit, menghadam buku-buku bersifat 'dalaman' seperti Reclaim Your Heart (Yasmin Mogahed), buku yang 'inside-out' seperti 7 Habits of Highly Effective People (Stephen R. Covey), mendalami tulisan-tulisan ust. Hasrizal Abdul Jamil dan lain-lain, saya membuat redefinition terhadap segalanya. Selama ini saya terlalu menilai kejayaan secara materialistik. Even kalau saya claim, akhirnya semua saya buat ni adalah demi Islam, demi dakwah, demi Allah sekalipun, dengan pandangan sebegini maka usaha mengejar segala kejayaan itu masih lagi bersifat materialistik.

*Please note that the following idea is not necessarily directly derived and/or exactly from the above sources.*

Wanna know why?

Let's say luaran saya pelajar cemerlang, berjaya dapat sentiasa skor straight A 4 flat carrymark full mark test quiz perform.. Belum tentu hakikat dalaman saya seorang yang berjiwa pelajar cemerlang. Adakah saya memiliki JIWA yang sebenarnya mencintai ilmu, sentiasa curious, berjiwa explorer, selalu fikir ke hadapan, bersemangat mengubah dunia?

Let's say luaran saya fighter sejati, lawan Taekwondo dapat Gold sparring poomsae kaki boleh hold 180 darjah flexible stamina anjing strength kuda.. Belum tentu hakikat dalaman saya seorang yang berjiwa fighter sejati. Adakah saya memiliki JIWA yang berani menghadapi cabaran, cekal training untuk jadi lebih power, jiwa kental tidak mudah mengalah, berkeyakinan tinggi?

Let's say luaran saya pemimpin sejati, soft skill mahir pandai pengaruhi orang sentiasa beraura positif selalu menjadi contoh tauladan jadi imam.. Belum tentu hakikat dalaman saya seorang yang berjiwa pemimpin sejati. Adakah saya memiliki JIWA yang meyakini keupayaan orang lain, semangat berpasukan yang tinggi, sentiasa berfikir ke hadapan dan mengambil berat tentang rakan seperjuangan?

And most importantly...!

Let's say luaran saya telah menjadi hamba Allah yang syumul, mencapai SEGALA kejayaan di dunia ini, khalifah di muka bumi, alim agama, akademik, softskill, dakwah tarbiah, berjasa kepada ibu bapa..

But.. Deep inside.. Is that really me?

Adakah saya memiliki jiwa yang tunduk kepada Allah, selalu beristighfar kepadaNya, sentiasa rindu dan cinta kepadaNya??

An excellent servant and Khalifah on the outside, is not necessarily so on the inside.

Bila orang tengok saya banyak dapat straight A dan 4 Flat, mereka nak tahu 'rahsia kejayaan', 'cara study' dan sebagainya. Saya tahu apa jawapan yang mereka nak dengar, kebanyakannya bersifat luaran. Saya juga tahu apa jawapan yang mereka sebenarnya PERLU dengar, kebanyakannya bersifat dalaman. Jawapan dalaman ni lebih rumit, lebih berfalsafah, memerlukan komitmen yang banyak dan lebih ramai yang memandang enteng.

Kalau nasihat sekadar datang kelas awal, tak faham kena bertanya, buat prevision, focus dan revision, buat jadual belajar, jangan study last minute, gunakan pensil stabilo (tetibaa), untuk budak sekolah rendah mungkin memadai la kot. Tapi kalau kita dah dewasa, nasihat sebegitu saja tak cukup. Perlu lebih lagi. Perlu lebih mendalam. Saya siap ada tulis satu buku yang belum pernah diterbitkan lagi, khusus untuk tackle aspek ni. Tapi tak cerita semua kat sini la. Hmm.. Agak-agak kalau saya nak minta, let's say, Tarbiah Sentap terbitkan, korang berminat kew? Tee hee.

Pembaca yang saya kasihi sekalian,

Comparing yourself to others ONLY on the outside, AND striving to succeed ONLY on the outside, is what tires the soul. You're trying so hard to be something on the outside, what you're not on the inside. Even if you succeed externally, you will eventually fail in the BIG PICTURE and be DESTROYED from the inside-out, because it is in essence based on hypocrisy.

So that's why. That's why I said earlier, my paradigm on success was very materialistic. I was only concerned about shaping who I wanted to be on the outside, and not about shaping WHO I REALLY AM on the inside.

Kan dah evolve jadi speaking omputeh je pulak kat sini.

And interestingly, walaupun sesuatu itu nampak 'beragama' sekalipun, belum tentu tidak berpaksi kepada materialisme tau.

MATERIALISME Dalam Beragama

MATERIALISME Dalam Beragama Olej Luqmaan Hakiem Sulaiman


Cuba recall insiden cerita Dragon Ball Z. Tatkala Kapten Ginyu dapat switch body dengan Goku time lawan kat Planet Namek, ingat tak dia susah nak adjust dan tak dapat gunakan full potential keupayaan badan Goku? Kenapa? Because he may be Goku on the outside, but he's still Ginyu on the inside.

[HD 1080] Dragon Ball Z - Ginyu Powers up in Goku's Body


Pastu pastu pastu, dalam cerita Naruto Shippuden. Ingat lagi tazkirah yang Itachi bagi kat Kabuto time lawan dalam gua sekali dengan Sasuke? Mafhumnya;

"That (imitating someone you respect) is something you do in order to grow. You can't use it as a disguise to pretend to be someone you are not."

Itachi Sasuke VS Kabuto English Sub


Memang la Orochimaru berada 'inside' Kabuto dari segi DNA ke apa entah, tapi bukan itu inside yang saya maksudkan. Inside yang saya maksudkan adalah pada level identiti diri, jati diri.

Kalau tak tengok dan tak minat dan tak dapat relate dengan Anime, takpa! Ingat tak apa Hasan al Hudaybi cakap?

"Tegakkan negara Islam itu dalam diri kamu, nescaya ia tertegak di tanah air kamu”.

When you're not what you want to be on the inside, you'll never truly be what you want on the outside. So if you truly want to be something on the outside, start changing from the inside. Inside outside inside outside~ (*__*)

*(Tarik nafas dalam-dalam)

"Okeeyyy... So apa cita yang duk kalut suka compare diri dengan orang lain tadi tu??"

Meskipun dengan kesedaran betapa pentingnya dimensi 'dalaman' jiwa manusia ini, saya tetap tidak berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain.

"Tapi kenapa?? Tak ke buat macamtu akan menjadikan awak insecure?? Jadi penat?? Jadi tak yakin dengan diri sendiri??? Jadi jiwa tak tenteram?????"

Not necessarily. It actually depends greatly on our inner selves.

I compare myself with better people, but I acknowledge my limits and imperfections.
I compare superficial successes, but I recognise the deep and profound values in the core.
I compare on the outside, but I realise that change starts from the inside.
I compare all dimensions, but I know my ambition and my priority and what matters most.
I compare my life with others, but I am aware that my own destiny awaits.

Compare-mengompare ni sebenarnya ada baik buruknya, bergantung kepada jati diri masing-masing.

Read carefully.

Bila compare diri dengan orang yang di 'atas' saya, maka saya belajar untuk meningkatkan diri. I learn to grow. I learn to be better. Ada role model dalam aspek tertentu. Boleh juga discover sama ada saya actually perlu berjaya macam dia ke tak pun in the first place. At the same time, saya belajar untuk merendah diri. Saya tak rasa hebat, tak rasa sempurna sebab tahu ada orang lagi hebat.

Manakala bila compare diri dengan orang yang di 'bawah' saya pula, saya belajar untuk bersyukur dengan rezeki kurniaan Allah. Saya belajar untuk simpati dan empati terhadap situasi orang yang kurang berjaya. Saya sedar kepentingan untuk membantu orang lain.

Banyak benda baik boleh belajar dengan memerhati orang lain. Cuma, masalah yang kronik akan timbul bila kita TERLALU compare.

Bila saya TERLALU compare diri dengan orang yang di 'atas' saya, maka memang saya akan mudah rasa insecure, penat, tak yakin dengan diri dan jiwa gelisah. Boleh juga jadi desperate, sampai buat benda bukan-bukan untuk menjadi lebih baik daripada orang lain.

Manakala bila saya TERLALU compare diri dengan orang yang di 'bawah' saya pula, maka memang akan mudah untuk berasa bongkak, syok sendiri, rasa macam hebat semacam, ujub dan seumpamanya.

All in all, if you are unable to navigate yourself in the deep realms of your soul, only then comparing yourself to others become poisonous. The line that separates constructive and destructive comparisons is *how deeply we know ourselves, and how thoroughly we understand the reality of this life*. This is the determining factor.

Kerana itulah, saya compare life saya dengan orang lain, tapi tidak berasa insecure, tidak berasa gelisah jiwa, tidak desperate nak jadi orang lain, tidak penat, malah masih kekal bertenaga. In fact bertambah-tambah tenaga, in shaa Allah.

So pada tahap ni mungkin ada yang tertanya,

"Therefore bagaimana nak bina diri dari inside-out yang saya cakap dari tadi? What's next????"

Kamu semua sanggup teruskan baca untuk 2 jam lagi? Sanggup?? OK kalau sanggup bagus, kamu duduk lah sini lagi 2 jam, saya balik dulu. Wkwkwkwkw #‎LawakCeramahMotivasi

Lepas ni pergi baca buku yang bagus-bagus ya, contohnya yang saya sebut tadi. And keep in touch with people with great minds + souls.

Bersempena adik-adik yang bakal mengambil keputusan SPM tak lama lagi ni, ingat! Kejayaan di dalam jiwa itulah yang paling bermakna, yang akan terus membantu kita menongkah dan menelusuri segala arus cabaran yang bakal mendatang dalam kehidupan yang multi-dimensional ini.

Saya akhiri dengan sebuah quote yang diucapkan oleh Squidward Tentacles dalam Spongebob The Movie (2004):

"..after going on your life-changing journey, you now realize you don't want what you thought you wanted. What you really wanted WAS INSIDE YOU ALL ALONG.."

#‎SUPERDEEP

And that's where all changes begin.

Sorry for the long post. There's a potato.

The power within!

Ni kesimpulan dalam bentuk grafik, khusus dalam bab akademik. Untuk huraian yang lebih mendalam boleh baca post kat link di atas.

Motivasi Terbaik Dari Seorang Pelajar Genius - Kenapa saya suka bandingkan diri saya dengan orang lain?

Seorang wanita meluahkan pendapatnya mengenai tanggungjawab seorang isteri dalam menguruskan hal rumahtangga yang tidak perlu dipersoalkan.Apa yang menjadi persoalan adalah tindakan wanita ini yang dilihat sangat memanjakan suaminya sehingga tidak sanggup melihat suaminya melakukan kerja-kerja rumah.

“Adik ni baru kahwin. Masih honeymoon.”

Berikut merupakan kenyataan Cik Ateen Azlan.

"Kalau kita isteri yang baik, tengok suami pegang penyapu pun dah rasa bersalah"

Kenyataannya itu mengundang pelbagai reaksi netizen. Ada yang bersetuju ada juga yang tidak.

Terbaharu, seorang pengguna Facebook, D Nurul Laila Hany meluahkan jawapan balasnya terhadap kenyataan wanita itu.

Jom baca jawapan balas buat Cik Ateen Azlan.

Adik ni baru kawen. Masih mood honeymoon. Belum ada anak lagi.. and duduk rumah jer tak kerja. Kalau tak silap saya lah. Sebab tu yg dia tulis dekat status dia yg baru pasal rumah tu..

kita dulu mula2 kawen pon mcm adik ni.. rasanya semua wanita sama mcm adik ni. mmg seronok buat keje semua sorang2... Kesian dekat suami kalau balik keje nak kena pegang penyapu. Asben tak tolong pon takpe.

Tapi kan dik, akak ni, bila masuk jer anak 2, huru hara dikkkk... serius... nak makan pon tak sempat. Nak terlelap sekejap pon susah... nak berak pon anak dah meraung2 kat luar toilet... adik lom rasa lagi kan?.

Akak doakan adik ni cecepat dikurniakan anak inshaAllah. Izin Allah.

Masa tu lah, tanggungjawab suami ni penting. Sgt2 penting toleransi dalam rumahtangga... kalau suami dah biasa terMANJA dgn isteri, dia akan buat taktau jer keje rumahtangga.. sungguh. Tak tipu.
Ramai yg berlaku depan mata.. tapi kalau sama2 buat, isteri tak penat, isteri tak masam muka, nak layan suami pon happy je memanjang.. sebab tu Allah letak tanggungjawab rumahtangga pada suami dik. Sebab WANITA DIKUASAI EMOSI & MUDAH KELETIHAN.. tu Nabi dah kata. Allah dah jadikan SUAMI ISTERI tu memerlukan antara 1 sama lain.. manjakan suami ada caranya... penting sgt2 toleransi...

Kalau dari cara adik ni tulis, SUAMI BERHAK UNTUK MEMILIH ISTERI YANG RAJIN, sesungguh ketahui lah, RAJIN TU PERLU SAMA2. Bukan SALAH SORANG dik... Isteri tak boleh malas. Suami pon tak boleh Malas... Statement adik terlalu berat sebelah untuk kami isteri2 dan ibu2 .
Apatah lagi isteri2 yg sama2 bekerja mencari nafkah dalam rumahtangga. Allahurabbi... asal tak masak, asal baju cuci seminggu sekali, asal rumah bersepah dah COP ISTERI PEMALAS. Dah nak cari perempuan lain. Agak2 lah... Masing2 ada pro & cons. Menerima dan memberi... kena anak 4,5 org semua kecik2, baru kemas, berkembur balik.. haishh.

Xyah cakap banyak2 la.. doa adik ni tabah lalui hari2 mendatang dgn cabaran yg lebih hebat... semoga Allah kurniakan zuriat buat adik Atenn.. aminnn mudah2an...

Persoalannya, anda di pihak yang mana?
Dikuasakan oleh Blogger.